top of page
Detergent igienizant, inalbitor, pe baza de clor - 36h PLUS, 5 litri

Detergent igienizant, inalbitor, pe baza de clor - 36h PLUS, 5 litri

Cod SKU: HD1304
7,50€Preț

Detergent igienizant, inalbitor, pe baza de clor - 36h PLUS, 5 litri

 

Detergent cu efect igienizant îndelungat, recomandat pentru curățarea vaselor WC, căzilor, chiuvetelor, suprafețelor lavabile rezistente la produse alcaline. Se poate folosi ca înălbitor și igienizant pentru rufe albe.


INDICAȚII DE UTILIZARE: WC, CADĂ, CHIUVETĂ: Se toarnă circa 80 ml sub marginea inferioară a vasului de WC și se așteaptă aproximativ 15 minute să acționeze. Pentru eficiență sporită, atunci când suprafața este foarte murdară, se recomandă să se lase să acționeze toată noaptea.

Pentru căzi și chiuvete, se toarnă în orificiul de scurgere, se lasă să acționeze aproximativ 5 minute, după care se clătește din abundență cu apă. Igienizează și înlătură mirosurile neplăcute.
SUPRAFEȚE LAVABILE: Se diluează 60 – 120 ml produs în 5 litri apă. Cu soluția obținută se spală suprafețele cu ajutorul unui burete sau unei lavete. După 15 minute se clătește cu apă.
ÎNĂLBIREA RUFELOR: Se diluează 20 ml produs la 5 litri apă rece, într-un lighean sau recipient din plastic. Se introduc rufele și se lasă la înălbit pe timpul nopții.
Nu folosiți pe suprafețe din lemn și suprafețe emailate sau placate cu metal.

Nu se va folosi nediluat pentru spălarea pardoselilor.

Nu folosiți produsul pe rufe colorate, lână, mătase, țesături lucrate manual, piele.

Citiți eticheta cu indicații de întreținere a hainei. Clătiți foarte bine suprafețele care au venit în contact cu produsul. Spălați mâinile după folosirea produsului.

 

INGREDIENTE: Mai mult de 15%, dar sub 30% agenți de înălbire pe baza de clor activ, sub 5% surfactanți anionici, surfactanți amfoterici, hidroxid de sodiu (EC: 215-185-5), parfum.


PRECAUȚII: H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. EUH031: “În contact cu acizi degaja un gaz toxic.” EUH206: ”Atenție! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor).” H413: Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P260: Nu inspirați vaporii. P264: Spălați-vă mâinile și fața bine după utilizare. P273: Evitați dispersarea în mediu.

P280: Purtați mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor.

P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚITE: clătiți gura. NU provocați voma.

P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/ faceți duș.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P405: A se depozita sub cheie.

P501: Aruncați conținutul/ recipientul la un centru avizat de colectare a deșeurilor.


Condiții de depozitare: A se păstra la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț și razele solare, la o temperatură cuprinsă între 5 și 25°C.

  • INFO

    Preturile sunt exprimate in euro si nu contin TVA

    Plata se face in RON la cursul BNR +1% din ziua facturarii

PRODUSE CONEXE