top of page
White Clean Classic, inalbitor de uz general, flacon 2 litri

White Clean Classic, inalbitor de uz general, flacon 2 litri

Cod SKU: HD1404
1,85€Preț

White Clean Classic, inalbitor de uz general, flacon 2 litri

Cod produs: HD1404

 

ÎNĂLBITOR DE UZ GENERAL.
Multi-purpose formula. Înălbește. Curăță. Igienizează.
Soluția concentrată de hipoclorit de sodiu, cu o concentrație de clor activ de maxim 5%, poate fi utilizată pentru spălarea automată și manuală a țesăturilor albe, curățarea, igienizarea și înălbirea diferitelor suprafețe rezistente la pH alcalin.
Ingrediente: 15% sau mai mult, dar sub 30% agenți de înălbire pe bază de clor, hidroxid de sodiu (nr. CAS: 1310-73-2).

Dozaj și mod de utilizare:
Pentru spălarea automată a țesăturilor albe: Alegeți un program scurt, de prespălare și după introducerea apei adaugați 400 ml produs în compartimentul pentru detergent. Detergentul se va adăuga dupa terminarea programului scurt, de prespălare.


Pentru spălarea manuală a țesăturilor albe: înmuiați țesăturile timp de 10 – 15 minute într-o soluție obținută prin diluarea a 200 ml produs în 5 litri apă caldă (50°C).

Pentru țesături îngălbenite sau cu pete dificile: înmuiați țesăturile timp de 15-20 minute într-o soluție obținută prin diluarea a 200 ml produs în 10 litri apă fierbinte (70 - 90°C). După spălare clătiți din abundență cu apă.

Pentru igienizarea obiectelor sanitare: se aplică prin ștergere sau spălare o soluție obținută prin diluarea a 400 ml produs la 1 litru de apă.


Curățarea suprafețelor: pentru plastic, ciment, mozaic, pereți sau podele din gresie, faianță se utilizează o soluție obținuta din 300 ml produs la 1 litru apă.

Pentru curățarea recipientelor în care se colectează deșeuri: se aplică prin ștergere sau spălare o soluție obținută prin diluarea a 500 ml produs la 1 litru apă.

Atentie! Nu folosiți produsul pentru țesături colorate, lână, mătase, covoare, piele. Nu utilizați produsul nediluat pentru suprafețe metalice sau tapițerii.

Avertizări: PERICOL H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. EUH031: “În contact cu acizi degaja un gaz toxic.” EUH206: ”Atenție! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor).”
P102: A nu se lasa la îndemâna copiilor. P260: Nu inspirați vaporii. P264: Spălați-vă mâinile și fața bine după utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor. P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚITE: clătiți gura. NU provocați voma. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/ faceți duș. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P405: A se depozita sub cheie. P501: Aruncați conținutul/ recipientul la un centru avizat de colectare a deșeurilor.


Condiții de depozitare: în loc uscat și răcoros, ferit de acțiunea directă a razelor solare și de înghet, la temperaturi cuprinse între 5-25°C.
Termen de valabilitate 18 luni: A se folosi, de preferință, înainte de data expirării inscripționată pe ambalaj.

 
  • INFO

    Preturile sunt exprimate in euro si nu contin TVA

    Plata se face in RON la cursul BNR +1% din ziua facturarii

PRODUSE CONEXE